ΛΕΡΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ, ΠΥΡΟΦΑΝΙ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΛΕΡΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η ταβέρνα Πυροφάνι είναι ανοιχτή καθημερινά όλο το χρόνο και μπορεί να φιλοξενήσει κάθε είδους κοινωνικών γεγονότων.

Έχειχωρητικότητα 60 ατόμων και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παραλία η χωρητικότητα διπλασιάζεται.